Start

Bolaget

Vi erbjuder

Trivsamt boendeAtt bo och leva i Malax

Service och reparationer

Fastighetsskötare Elmedin Sipic´har hand om servicen vid Fastghets AB Storätaren. Han träffas på telefonnummer 050-3016790.

Boendekomittén

Boendekomittén vid Fastighets AB Storätaren handhar boendedemokrati- och trivselfrågor. Har du tips och ideer om hur vi får en trivsam boendemiljö eller hur vi håller hyran låg, kan du vända dig till nån av oss.

Avfallshantering
Du har många möjligheter att påverka din miljö. Ett sätt är att fundera över hur avfallshanteringen i hemmet fungerar. När vi alla gemensamt bär ansvar över det avfall som vi producerar gör vi en insats för miljön och minskar avfallshanteringens totala miljöbelastning.
Läs mer...

Städtips
Tänk på att hyresgästen som kommer efter dig är den som anmärker på om städningen är dåligt utförd. Här får du städtips inför flyttningen.